JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
19.5. 08:00

Lakeuden sateenkaari Setan jäsen­jär­jes­töksi

La­keu­den Sa­teen­kaa­ri ry on liit­ty­nyt val­ta­kun­nal­li­sen ih­mi­soi­keus­jär­jes­tö Seta ry:n jä­sen­jär­jes­tök­si. Yh­dis­tys on Se­tan 35. jä­sen­jär­jes­tö ja en­sim­mäi­nen laa­tu­aan Ete­lä-Poh­jan­maal­la. Lä­him­pä­nä Ete­lä-Poh­jan­maa­ta toi­mi­neet Se­tan jä­se­nyh­dis­tyk­set ovat ol­leet ai­kai­sem­min Vaa­san Seta ja Si­nuik­si ry (en­ti­nen Pir­kan­maan Seta).

Ke­säl­lä 2021 pe­rus­tet­tu sa­teen­kaa­riyh­dis­tys on en­sim­mäi­se­nä toi­min­ta­vuon­naan kes­kit­ty­nyt toi­min­tan­sa käyn­nis­tä­mi­seen. Pää­tös Se­taan ha­ke­mi­ses­ta teh­tiin ete­lä­poh­ja­lai­syh­dis­tyk­sen ke­vät­ko­kouk­ses­sa 7.5., ja Se­tan hal­li­tus hy­väk­syi jä­sen­ha­ke­muk­sen ko­kouk­ses­saan 14.5.2022.

– Yh­tei­sös­sä on voi­maa. Se­tan jä­se­nyys avaa ovia mo­nen­lai­sel­le yh­teis­työl­le ja ko­ke­neem­mil­ta toi­mi­joil­ta op­pi­mi­sel­le. Ti­laus­ta toi­min­nal­lem­me on mel­koi­ses­ti ja täs­sä voi­mien yh­dis­tä­mi­nen ja kat­to­jär­jes­tön tuki on ar­vo­kas­ta, yh­dis­tyk­sen tie­dot­ta­ja Jul­la Lau­ri­la ker­too.

Kou­lu­tus­työ ydin­toi­min­taa

Yh­dis­tys on saa­nut en­sim­mäi­sen vuo­ten­sa ai­ka­na usei­ta tie­dus­te­lui­ta kou­lu­tuk­sis­ta ja kou­lu­vie­rai­luis­ta, ja toi­vei­siin ol­laan vas­taa­mas­sa tuo­ta pi­kaa. Kou­lu­tus­toi­min­ta aloi­te­taan nuo­ri­so­toi­mi­jois­ta, jot­ta heil­lä oli­si enem­män osaa­mis­ta ja kei­no­ja koh­da­ta myös sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­via nuo­ria. Jat­kos­sa kou­lu­tuk­ses­ta on tar­koi­tus tul­la yh­dis­tyk­sen ydin­toi­min­taa, jo­hon pääs­tään to­den te­ol­la en­si syk­sy­nä.

Ke­säl­lä La­keu­den sa­teen­kaa­ri jär­jes­tää pride-ta­pah­tu­mat sekä Sei­nä­jo­el­la et­tä La­pu­al­la.

– Jär­jes­te­lyt ovat jo ko­vas­sa vauh­dis­sa, ja sa­teen­kaa­re­vaa te­ke­mis­tä on tu­los­sa kum­paan­kin kau­pun­kiin use­ak­si päi­väk­si. Sei­nä­jo­el­la pri­deä juh­li­taan ke­sä­kuun alus­sa 6.–12.6. ja La­pu­al­la hei­nä­kuus­sa, 4.–10.7. La­pu­an his­to­ri­an en­sim­mäi­nen pride osuu so­pi­vas­ti yh­dis­tyk­sen 1-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vän ai­koi­hin, Lau­ri­la sa­noo.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?