JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
21.2.2023 14.20

Lakot loppuvat, postinkulku palaa normaaliin nopeasti

Au­to- ja kul­je­tu­sa­lan työn­te­ki­jä­liit­to AKT:n lak­ko lop­puu tä­nään kes­kiy­öl­lä, ja sa­maan ai­kaan lop­pu­vat Pos­ti- ja lo­gis­tiik­ka-alan uni­o­ni PAU:n tu­ki­la­kot.

Pos­ti tie­dot­taa, et­tä la­kon päät­ty­mi­sen jäl­keen sil­le tul­leet lä­he­tyk­set py­ri­tään saa­maan kul­keil­le mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti ja nor­maa­lis­ti.

Pos­tin ar­vi­on mu­kaan la­kon päät­ty­mi­sen jäl­keen lä­he­te­tyt pa­ke­tit toi­mi­te­taan vii­meis­tään kah­den ar­ki­päi­vän si­säl­lä la­kon päät­ty­mi­ses­tä. Kir­jeet, päi­vä­ja­ke­lus­sa kul­ke­vat sa­no­ma- ja ai­ka­kau­si­leh­det sekä mai­nos­pos­ti kul­ke­vat nor­maa­lis­ti noin vii­kon si­säl­lä la­kon päät­ty­mi­ses­tä. La­kon ai­ka­na lä­he­te­tyt tai la­kon vuok­si kä­sit­te­le­mät­tä jää­neet pa­ke­tit, jot­ka on vä­li­ai­kai­ses­ti va­ras­toi­tu, toi­mi­te­taan 2–4 ar­ki­päi­vän si­säl­lä la­kon päät­ty­mi­ses­tä.

La­kon ai­ka­na lä­he­te­tyt kir­jeet, päi­vä­ja­ke­lus­sa kul­ke­vat sa­no­ma- ja ai­ka­kau­si­leh­det sekä mai­nos­pos­ti toi­mi­te­taan mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta suu­res­ta mää­räs­tä joh­tu­en osa lä­he­tyk­sis­tä vii­väs­tyy rei­lun vii­kon. Pa­pe­ris­ta pos­tia on mer­kit­tä­väs­ti enem­män kuin pa­ket­te­ja, ja sik­si kä­sit­te­ly vie enem­män ai­kaa. La­kon päät­ty­mi­sen jäl­keen lä­he­te­tyt rah­ti­kul­je­tuk­set toi­mi­te­taan 2–3 ar­ki­päi­vän si­säl­lä la­kon päät­ty­mi­ses­tä. La­kon ai­ka­na Pos­til­le tul­leis­sa rah­ti­kul­je­tuk­sis­sa vii­veet voi­vat ol­la 2–6 päi­vää.

Var­hai­saa­mun sa­no­ma­leh­det kul­ki­vat la­kon ai­ka­na pää­a­si­as­sa nor­maa­lis­ti pie­niä pai­kal­li­sia häi­ri­öi­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta. La­pu­an Sa­no­mien ja­ke­luun la­kol­la ei ole ar­vel­tu ole­van suu­ria vai­ku­tuk­sia.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?