JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
14.2.2023 8.00

Lapua Festivals Oy hakeutuu konkurssiin

Van­han Pau­kun Fes­ti­vaa­le­ja tuot­ta­nut La­pua Fes­ti­vals Oy on yh­ti­ö­ko­kouk­ses­saan päät­tä­nyt ha­keu­tua va­paa­eh­toi­seen kon­kurs­siin. Vii­me vuo­det ovat ol­leet ta­lou­del­li­ses­ti vai­kei­ta

koko yh­teis­kun­nal­le, ei­kä kult­tuu­ri­a­la ole ol­lut täs­tä poik­keus. Vii­mei­si­nä vuo­si­na La­pua Fes­ti­vals Oy ei ole yl­tä­nyt toi­min­nas­saan tu­lok­seen, joka mah­dol­lis­tai­si fes­ti­vaa­li­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­sen tänä tai tu­le­vi­na vuo­si­na.

– Eri­tyi­ses­ti ko­ro­na-pan­de­mi­an ai­heut­ta­ma epä­var­muus ta­pah­tu­mien to­teut­ta­mi­ses­sa sekä toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­nen uu­del­leen vä­li­vuo­den jäl­keen oli iso haas­te. Fes­ti­vaa­lien ku­lu­ra­ken­ne on haas­ta­va ja yk­sit­täi­sen fes­ti­vaa­li­ta­pah­tu­man ris­kit ovat isot. Teim­me kaik­kem­me, et­tä toi­min­nan jat­ka­mi­nen oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta. Jou­duim­me kui­ten­kin to­te­a­maan, et­tei fes­ti­vaa­lil­la ole enää ta­lou­del­li­sia toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä, toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Pih­lai­nen ker­too tie­dot­tees­sa.

Kon­kurs­si­ha­ke­mus tul­laan jät­tä­mään Ete­lä-Poh­jan­maan kä­rä­jä­oi­keu­del­le lä­hi­ai­koi­na. La­pua Fes­ti­vals Oy on jär­jes­tä­nyt kan­sal­li­sen ta­son fes­ti­vaa­li­toi­min­taa La­pu­al­la yli kym­me­nen vuo­den ajan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?