JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
31.10.2022 15.45

Lapua­lais­läh­töinen väitteli tohtoriksi hermo­vau­ri­o­kivun ennustamisesta

La­pu­a­lais­läh­töi­nen Lau­ra Mus­to­nen tut­ki toh­to­rin­väi­tös­tään var­ten rin­ta­syö­pä­lei­kat­tu­jen nais­ten neu­ro­paat­tis­ta ki­pua HYKS:in Ki­puk­li­ni­kal­la. Mus­to­sen (o.s. Vää­nä­nen) väi­tös­kir­ja What ma­kes ner­ve in­ju­ry pain­ful? Cha­rac­te­ri­za­ti­on of neu­ro­pat­hic pain af­ter in­ter­cos­tob­rac­hi­al ner­ve re­sec­ti­on in wo­men tre­a­ted for bre­ast can­cer (Mik­si her­mo­vau­rio ki­pey­tyy? Neu­ro­paat­ti­nen kipu rin­ta­syö­pä­lei­ka­tuil­la nai­sil­la) tar­kas­tet­tiin 1.10. Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa. Vas­ta­väit­tä­jä­nä toi­mi pro­fes­so­ri Nan­na Fin­ne­rup Aar­hu­sin yli­o­pis­tos­ta Tans­kas­ta. Väi­tös­kir­jan ovat oh­jan­neet pro­fes­so­ri Ei­ja Kal­so ja do­sent­ti Han­na Har­no Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta.

Väi­tös­kir­ja kä­sit­te­lee neu­ro­paat­tis­ta ki­pua eli her­mo­vau­ri­o­ki­pua ki­rur­gi­sen her­mo­vau­ri­on jäl­keen rin­ta­syö­pä­lei­ka­tuil­la nai­sil­la. Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin mi­ten ki­vut­to­mat ja ki­vu­li­aat her­mo­vau­ri­on saa­neet ero­a­vat toi­sis­taan sekä en­nen leik­kaus­ta ja vuo­sia leik­kauk­sen jäl­keen. Li­säk­si sel­vi­tet­tiin neu­ro­paat­ti­seen ki­puun yh­dis­ty­viä tun­to­häi­ri­öi­tä sekä tar­ken­net­tiin neu­ro­paat­ti­sen ki­vun tun­nis­ta­mi­seen liit­ty­viä seik­ko­ja.

Leik­kaus­ta edel­tä­vä kipu, muut kroo­ni­set ki­vut, akuut­ti leik­kauk­sen jäl­kei­nen kipu sekä sääs­tä­vä rin­ta­leik­kaus en­nus­ti­vat her­mo­vau­ri­on ki­pey­ty­mis­tä. Myös psyyk­kis­tä kuor­mit­tu­nei­suut­ta, uni­vai­keuk­sia ja yleis­tä ki­pu­herk­kyyt­tä esiin­tyi run­saam­min neu­ro­paat­ti­ses­ta ki­vus­ta kär­si­vil­lä kuin niil­lä, joil­la oli ki­vu­ton her­mo­vau­rio. Väi­tös­kir­ja­tut­ki­mus to­teu­tet­tiin HYKS:n Ki­puk­li­ni­kal­la.

Ri­ta­mä­en ala-as­teel­la ja La­pu­an ylä­as­teel­la pe­rus­kou­lun käy­nyt väit­te­li­jä on syn­ty­nyt v. 1982 Ori­mat­ti­las­sa. Yli­op­pi­laak­si hän val­mis­tui 2001 Tu­run nor­maa­li­kou­lun lu­ki­on IB-lin­jal­ta ja lää­ke­tie­teen li­sen­si­aa­tik­si Tu­run yli­o­pis­tos­ta 2011. Täl­lä het­kel­lä hän toi­mii neu­ro­lo­gi­aan eri­kois­tu­va­na lää­kä­ri­nä Hel­sin­gis­sä Mei­lah­den sai­raa­las­sa. Mus­to­nen lä­het­tää läm­pi­mät kii­tok­set kai­kil­le hän­tä väi­tös­päi­vän joh­dos­ta on­ni­tel­leil­le la­pu­a­lai­sil­le.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?