JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
7.5.2024 10.10

Liikkeelle lähdetään puhtaalta pöydältä, loppuvuodesta enemmän konkretiaa Simpsiön suunnitelmien suhteen

"Simpsiö Outdoor Resort Master Plan 2014 -suunnitelma" toimii hyvänä pohjana Simpsiön tulevillekin suunnitelmille, joissa lähdetään kuitenkin liikkeelle puhtaalta pöydältä.

"Simpsiö Outdoor Resort Master Plan 2014 -suunnitelma" toimii hyvänä pohjana Simpsiön tulevillekin suunnitelmille, joissa lähdetään kuitenkin liikkeelle puhtaalta pöydältä.

Mo­nia voi kiin­nos­taa La­pu­an hel­mi eli Simp­siö ja sen tu­le­vai­suu­den mah­dol­li­set ku­vi­ot. Ky­sy­myk­seen ”Mitä sin­ne Simp­si­öl­le nyt sit­ten konk­reet­ti­ses­ti tu­lee tu­le­vai­suu­des­sa?" ei vie­lä ole val­mii­ta vas­tauk­sia. Konk­reet­tis­ta esi­tel­tä­vää tu­lee vas­ta kaa­van luon­nos­vai­hees­sa, jota nyt ryh­dy­tään te­ke­mään. Luon­nos­vai­hees­sa saa­daan jo jon­kin­lais­ta kät­tä pi­dem­pää näy­tet­tä­vää ja se tu­lee val­miik­si lop­pu­vuo­den ai­ka­na. Simp­si­öl­le ai­koi­naan teh­ty Mas­ter plan 2014 -suun­ni­tel­ma on kau­pun­gin­ge­o­deet­ti Mark­ku Tur­jan mu­kaan vii­mei­sin ”vi­ral­li­nen suun­ni­tel­ma”. Sii­nä on var­mas­ti mo­nia asi­oi­ta, jot­ka ovat ai­koi­naan ol­leet hy­viä ja tänä päi­vä­nä­kin oi­val­li­sia ide­oi­ta. Mut­ta var­mas­ti on päi­vi­tet­tä­vää­kin ja pal­jon uu­sia aja­tuk­sia.

Tämä artikkeli on sinulle tilaajamme

Pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään