JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
22.2.2023 8.00

Lumikuvioita luomaan lauantaina Paukkuun

Onko tämä lumienkeli vai oksaolento? Lauantaina Paukussa Cafe Patruunan takapihalla on työpaja jossa askaroidaan lumesta ja oksista monenlaista. Sen jälkeen pääsee Makasiinin yläkertaan kahville tai teelle ja churroille kuulemaan, miten taiteilija Cynthia Fusillo tekee taidettaan.

Onko tämä lumienkeli vai oksaolento? Lauantaina Paukussa Cafe Patruunan takapihalla on työpaja jossa askaroidaan lumesta ja oksista monenlaista. Sen jälkeen pääsee Makasiinin yläkertaan kahville tai teelle ja churroille kuulemaan, miten taiteilija Cynthia Fusillo tekee taidettaan.

Tal­vi­lo­maa voi lau­an­tai­na il­ta­päi­väl­lä aloi­tel­la vaik­ka­pa kult­tuu­ri­kes­kus Van­has­sa Pau­kus­sa.

La­pu­al­la par­hail­laan työs­ken­te­le­vä ku­va­tai­tei­li­ja Cynt­hia Fu­sil­lo Yh­dys­val­lois­ta oh­jaa työ­pa­jaa, jos­sa ra­ken­ne­taan iso teos pui­den ok­sis­ta. Niis­tä voi luo­da mo­nen­lai­sia ku­vi­oi­ta lu­meen. As­kar­te­lu­päi­vä on tar­koi­tet­tu koko per­heel­le, lap­set voi hy­vin ot­taa mu­kaan, ja se on avoin kai­kil­le. Tar­jol­la on me­hua, ja yh­tei­nen tai­de­te­os teh­dään Cafe Pat­ruu­nan ta­ka­pi­han rin­tee­seen.

– Mu­ka­na voi ol­la myös puu­tar­ha­sak­set, niil­lä voi lei­ka­ta ok­sia tai­de­te­os­ta var­ten, vink­kaa Soi­le Haa­pa­la kult­tuu­ri­toi­mes­ta.

– Työ­pa­jan jäl­keen Cynt­hia Fu­sil­lo ker­too ta­ri­noi­ta tai­teen te­ke­mi­ses­tä Cafe Pat­ruu­nan ylä­ker­ras­sa, siel­lä on tar­jol­la kah­via, tee­tä ja chur­ro­ja, Haa­pa­la mai­nit­see.

Fu­sil­lon töi­den näyt­te­ly on par­hail­laan näh­tä­vil­lä Pa­ja­kap­pe­lis­sa.

– Esil­lä on esi­mer­kik­si sil­kis­tä ja pa­pe­ris­ta om­mel­tu­ja asus­tei­ta, han­sik­kai­ta – tai kä­siä, jot­ka pi­te­le­vät vir­si­kir­jo­ja. Han­sik­kaat ovat val­mis­tu­neet vii­me vuo­sien var­rel­la Cynt­hi­an mat­ka­tes­sa eri puo­lil­la maa­il­maa, Haa­pa­la ker­too.

– Tai­tei­li­ja it­se sa­noo näyt­te­lys­tä, et­tä hil­jen­ty­mi­sen, poh­din­nan ja kun­ni­oi­tuk­sen tun­tu on kap­pe­lis­sa läs­nä, ja hän voi tuo­da ti­laan vain li­sää va­loa ja toi­vot­ta­vas­ti iloa.

Lau­an­tai­nen työ­pa­ja­ta­pah­tu­ma on osa Le­a­der Ai­sa­pa­rin ra­hoit­ta­maa Kult­tuu­ria kai­kil­le -han­ket­ta. Hank­kees­sa on tar­koi­tus tut­kia, mil­lai­nen kult­tuu­ri­tar­jon­ta kiin­nos­taa eri­tyi­ses­ti nuo­ria ai­kui­sia La­pu­al­la.