JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
21.1. 14:30

Neljän lapualaisen alakoulun pilottihanke ruokkii lasten tekno­lo­gi­a­taitoja

La­pu­al­la on pot­kais­tu vauh­tiin Fu­tu­re Ener­gy Skil­ls and Ga­mi­fi­ca­ti­on pi­lot­ti­han­ke, joka tu­lee ruok­ki­maan las­ten tek­no­lo­gi­a­tai­to­ja. Hank­keen toi­min­ta­mal­le­ja on rää­tä­löi­ty opet­ta­ja­voi­min vii­me ke­säs­tä al­ka­en. Nyt on aloi­tet­tu ko­kei­lu­hank­keen käy­tän­nön toi­min­ta op­pi­lai­den kans­sa.

Pi­lot­ti­hank­kees­sa mu­ka­na ovat Ala­nur­mon, Kau­ha­jär­ven, Män­ni­kön ja Pou­tun kou­lu­jen opet­ta­jat ja op­pi­laat. Ta­voit­tee­na on luo­da toi­min­ta­mal­le­ja koko maan pe­ru­so­pe­tuk­seen sii­tä, mi­ten edis­tää las­ten op­pi­mis­ta ja ajat­te­lu­ta­paa tu­le­vai­suu­den haas­tei­ta var­ten.

– Hank­kees­sa on mu­ka­na nel­jän kou­lun lä­hes 300 op­pi­las­ta opet­ta­ji­neen. Suun­nit­te­lu­vai­he on al­ka­nut vii­me ke­sä­nä. Nyt on pääs­ty käy­tän­nön työ­hön, eli rää­tä­löi­dyt toi­min­ta­mal­lit ote­taan käyt­töön op­pi­lai­den kans­sa pe­lil­lis­tä­mi­sen ja tek­no­lo­gi­a­kas­va­tuk­sen kei­noin. Olem­me kaik­ki in­toa täyn­nä te­ke­mään ja nä­ke­mään, mitä täs­tä syn­tyy, FEG Skil­ls hank­keen koor­di­naat­to­ri Kari Väs­tin­sa­lo ker­too.

Hank­keen läh­tö­lau­kaus pa­mah­ti Ala­nur­mon kou­lul­la vii­me vii­kon tors­tai­na, jos­sa näh­tiin mm. Ala­nur­mon kou­lun tans­si­tii­min esit­tä­mä Ener­gi­a­räp­pi. Räp­pää­ji­nä Sen­ja Vim­pa­ri ja Tuu­li­an­na Sep­pä­lä.

Kat­so vi­deo täs­tä ja lue ta­pah­tu­mas­ta huo­men­na La­pu­an Sa­no­mis­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?