JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
1.11.2022 14.50

Nuoret sytyttävät kynttilöitä pimeille haudoille

Pyhäinpäivänä moni käy sytyttämässä kynttilöitä hautausmaalle. Tuomiokirkkoseurakunnan nuoret vievät kynttilöitä niille haudoille, jotka muuten jäisivät ilman valoa.

Pyhäinpäivänä moni käy sytyttämässä kynttilöitä hautausmaalle. Tuomiokirkkoseurakunnan nuoret vievät kynttilöitä niille haudoille, jotka muuten jäisivät ilman valoa.

Tarja Kojola

Vuo­den pi­meim­pään ai­kaan vie­tet­tä­vä py­häin­päi­vä va­lai­see hau­taus­maat lau­an­tai­na, kun omai­set vie­vät kynt­ti­löi­tä edes­men­nei­den lä­heis­ten­sä hau­doil­le. Muu­al­le hau­dat­tu­jen muis­to­ki­ven juu­rel­le syt­tyy joka py­häin­päi­vä sa­to­ja kynt­ti­löi­tä.

Mut­ta ai­na on myös hau­to­ja, joil­la ei pala yh­tään kynt­ti­lää. Tänä vuon­na La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöis­tä ja nuo­ris­ta koos­tu­va jouk­ko sy­tyt­tää kynt­ti­löi­tä muu­toin pi­me­äk­si jää­vil­le hau­doil­le.

– Omai­set voi­vat asua kau­ka­na. Tie­däm­me, et­tä kaik­ki ei­vät pää­se hau­dal­le vie­mään kynt­ti­lää vaik­ka ha­lu­ai­si­vat. Ha­lu­am­me aut­taa ja ilah­dut­taa tänä vuon­na hei­tä, ker­too nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja San­na Meh­tä­lä.

Py­häin­päi­vän il­ta al­kaa kai­kil­le avoi­mel­la har­taus­het­kel­lä siu­naus­kap­pe­lil­la. Sen jäl­keen kynt­ti­lät vie­dään hau­doil­le. Siu­naus­kap­pe­lil­la voi py­säh­tyä py­häin­päi­vän sa­no­man ää­rel­le yh­des­sä isos­ten, San­na Meh­tä­län ja Tee­mu Ken­tan kans­sa.

– Jee­sus sa­noi ”Minä olen maa­il­man valo. Se, joka seu­raa mi­nua, ei kul­je pi­me­äs­sä, vaan hä­nel­lä on elä­män valo.” Vaik­ka on kuin­ka pi­me­ää ja synk­kää, Jee­suk­sen valo voi lois­taa. Ai­na ja joka ti­lan­tees­sa on toi­voa, muis­tut­taa San­na Meh­tä­lä ja toi­vot­taa hy­vää py­häin­päi­vää ja Ju­ma­lan rak­kau­del­lis­ta läs­nä­o­loa kai­kil­le niil­le, jot­ka su­re­vat ja kai­paa­vat.

Min­na Yli­mä­ki-Hem­min­ki