JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
11.1.2023 8.15

Pihabon­gauk­sessa lasketaan talvilintuja

Kotipihalta voi bongata vaikka talitintin.

Kotipihalta voi bongata vaikka talitintin.

Bird­Li­fen Pi­ha­bon­gaus jär­jes­te­tään jäl­leen tam­mi­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na 28.–29.1. Suo­men suu­rim­mas­sa luon­to­ta­pah­tu­mas­sa seu­ra­taan lin­tu­ja omal­la pi­hal­la tai muul­la pai­kal­la.

Kuka ta­han­sa voi osal­lis­tua Pi­ha­bon­gauk­seen. Myös kou­lut voi­vat osal­lis­tua ta­pah­tu­maan en­nen var­si­nais­ta ta­pah­tu­ma­vii­kon­lop­pua.

Pi­ha­pon­gauk­ses­sa tark­kail­laan lin­tu­ja omal­la pi­hal­la tai muul­la pai­kal­la tun­nin ajan, jol­loin tun­nis­te­taan lin­tu­la­ji, las­ke­taan mon­ta­ko yk­si­löä la­jia on enim­mil­lään nä­ky­vis­sä sa­maan ai­kaan ja il­moi­te­taan ha­vain­not 3.2. men­nes­sä.

Tu­lok­sis­ta saa­daan ar­vo­kas­ta tie­toa maam­me tal­vi­sen lin­nus­ton muu­tok­sis­ta.

Ta­pah­tu­ma­vii­kon­lop­pu­na teh­dyt ha­vain­not voi il­moit­taa osoit­tee­seen www.pi­ha­bon­gaus.fi tai pos­ti­kor­til­la. Osal­lis­tu­jien kes­ken ar­vo­taan pal­kin­to­ja. Bird­Li­fe jul­kai­see verk­ko­si­vuil­laan tu­lok­sia jo ta­pah­tu­man ai­ka­na, alus­ta­van yh­teen­ve­don 30.1. ja lo­pul­li­set tu­lok­set hel­mi­kuun ai­ka­na.

Vii­me vuon­na ta­pah­tu­maan osal­lis­tui yli 25 000 ih­mis­tä noin 17 500 pai­kas­sa ym­pä­ri maan.

Vuo­sien var­rel­la on ker­ty­nyt ha­vain­to­ja noin yh­dek­säs­tä mil­joo­nas­ta lin­tu­yk­si­lös­tä. Tänä vuon­na pi­ho­jen tal­vi­lin­tu­ja tark­kail­laan jo 18. ker­ran. Pi­ha­bon­gauk­sen suo­je­li­ja­na on ta­sa­val­lan pre­si­den­tin puo­li­so Jen­ni Hau­kio.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?