JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
16.5.2023 15.30

Poliisilta pimitetty tietoa Rasmus-tapauksessa – asia etenemässä syyttäjälle

Po­lii­si tie­dot­taa, et­tä Ras­mus Ta­ka­luo­man ka­to­a­mis­ta­pauk­seen liit­ty­en on al­ku­vuo­des­ta tut­kit­tu nis­koit­te­lua po­lii­sia vas­taan, ja asia on ete­ne­mäs­sä syyt­tä­jäl­le.

Tie­dot­teen mu­kaan po­lii­si on teh­nyt usei­ta tie­to­pyyn­tö­jä eri toi­mi­joil­le vii­me mar­ras­kuus­sa ka­don­neen Ta­ka­luo­man et­sin­nöis­sä ja ta­pauk­sen tut­kin­nan ai­ka­na.

Yh­den täl­lai­sen tie­to­pyyn­nön koh­de oli ai­em­min il­moit­ta­nut po­lii­sil­le, et­tei ky­seis­tä tie­toa ole tal­len­net­tu. Jäl­keen­päin on sel­vin­nyt, et­tä tie­toa oli­kin tal­len­net­tu. Ky­sei­sel­lä tie­dol­la oli­si to­den­nä­köi­ses­ti ol­lut mer­ki­tys­tä tut­kin­nan al­ku­vai­heis­sa et­sin­tö­jen ja tut­kin­ta­toi­mien koh­den­ta­mi­ses­sa.

Tä­män tie­to­pyyn­nön osal­ta on al­ku­vuo­des­ta aloi­tet­tu esi­tut­kin­ta ni­mik­keel­lä nis­koit­te­lu po­lii­sia vas­taan. Po­lii­si on kuul­lut yh­tä hen­ki­löä epäil­ty­nä nis­koit­te­lus­ta po­lii­sia vas­taan. Asia ete­nee lä­hi­ai­koi­na syyt­tä­jäl­le.