JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
8.5.2024 11.40

Pöyrööt-sarjakuvasta animaatio

Osin lapualaisvoimin syntyy animaatio Pöyrööt-sarjakuvasta. Tekijät haluavat samalla luoda maakuntaan otolliset olosuhteet animaation tuottamiselle. Animaattori Joni Lyytikäinen (vas.) on animoinut lukuisia elokuvia. Arttu Seppälä ja Liisa Seppälä ovat Pöyröiden isä ja äiti, Pekka Pohjoispää ja Tuukka Haapamäki ovat nousseet valtakunnanjulkisuuteen Lapua 1976 -elokuvan tuottajana ja käsikirjoittajana.

Osin lapualaisvoimin syntyy animaatio Pöyrööt-sarjakuvasta. Tekijät haluavat samalla luoda maakuntaan otolliset olosuhteet animaation tuottamiselle. Animaattori Joni Lyytikäinen (vas.) on animoinut lukuisia elokuvia. Arttu Seppälä ja Liisa Seppälä ovat Pöyröiden isä ja äiti, Pekka Pohjoispää ja Tuukka Haapamäki ovat nousseet valtakunnanjulkisuuteen Lapua 1976 -elokuvan tuottajana ja käsikirjoittajana.

"Pöy­rööt"-sar­ja­ku­vas­ta ani­maa­ti­on to­teut­ta­va työ­ryh­mä on saa­nut Ete­lä-Poh­jan­maan kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta 10 000 eu­ron ar­voi­sen apu­ra­han. Apu­ra­ha on myön­net­ty Pöy­rööt-sar­jan te­a­ser-ani­maa­ti­on to­teut­ta­mi­seen, tie­dot­ta­vat sar­ja­ku­van te­ki­jät Lii­sa ja Art­tu Sep­pä­lä. Sar­ja­ku­va il­mes­tyy La­pu­an Sa­no­mis­sa vii­kot­tain, Art­tu Sep­pä­lä on La­pu­al­ta ko­toi­sin.

Työ­ryh­mään kuu­lu­vat Lii­sa Sep­pä­lä, Art­tu Sep­pä­lä, Joni Lyy­ti­käi­nen ja Tuuk­ka Haa­pa­mä­ki. Lyy­ti­käi­nen on pit­kän lin­jan ani­maat­to­ri ja Haa­pa­mä­ki tun­ne­taan "La­pua 1976" -elo­ku­van kä­si­kir­joit­ta­ja­na.

– Olem­me haa­veil­leet Pöy­rööt-ani­maa­ti­os­ta jo pit­kään. Kaik­ki pa­la­set tun­tui­vat lok­sah­ta­neen pai­koil­leen, kun aloim­me ju­tel­la pro­jek­tis­ta La­pua-elo­ku­van te­ki­jöi­den Tuuk­ka Haa­pa­mä­en, Pek­ka Poh­jois­pään ja Toni Kur­ki­mä­en kans­sa. Heil­lä on ajan­ta­sais­ta tie­toa alas­ta, nä­ke­mys­tä ja eri­no­mai­nen pai­kal­lis­tun­te­mus, Lii­sa Sep­pä­lä ker­too tie­dot­tees­sa.

Suun­nit­teil­la on ani­maa­ti­o­sar­ja, jos­sa seik­kai­le­vat sar­ja­ku­vas­ta tu­tut hah­mot pi­dem­män ta­ri­nan muo­dos­sa.

– Kä­si­kir­joi­tus­ta työs­te­tään vie­lä, mut­ta sen voin pal­jas­taa, et­tä ta­ri­nas­sa kat­so­jil­le ker­ro­taan mis­tä poh­ja­lais­ten roh­keus, yrit­te­li­äi­syys ja me­nes­tys kum­pu­aa, ker­too Tuuk­ka Haa­pa­mä­ki.

Ani­maa­ti­on te­ke­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen on uu­si asia Ete­lä-Poh­jan­maal­la, ja nyt ha­lu­taan luo­da maa­kun­taan inf­rast­ruk­tuu­ria tuot­taa ja to­teut­taa ani­maa­ti­o­ta maa­kun­nan si­säl­lä. Pai­kal­li­ses­ti on mah­dol­lis­ta to­teut­taa ani­moin­nin li­säk­si kä­si­kir­joi­tus, oh­jaus, ää­ni­työt, le­vi­tys, mark­ki­noin­ti ja mai­non­ta. Nii­den li­säk­si pro­jek­tis­sa käy­te­tään pai­kal­li­sia ää­ni­näyt­te­li­jöi­tä sekä pai­kal­lis­ta mu­siik­kia.

– Ta­voit­tee­na on näyt­tää, et­tä Ete­lä-Poh­jan­maal­la on mah­dol­lis­ta to­teut­taa koko maan mit­ta­kaa­vas­sa laa­du­kas­ta ani­maa­ti­o­ta, joka täh­tää myös kan­sain­vä­li­seen le­vi­tyk­seen, usei­ta sar­jo­ja ja elo­ku­via ani­moi­nut Joni Lyy­ti­käi­nen ker­too.