JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
4.6.2015 9.17

Saku Suokko väsytti yli 22 kilon lohen

La­pu­a­lai­nen Saku Suok­ko läh­ti vii­me lau­an­tai­na pit­käs­tä ai­kaa ve­tou­is­te­le­maan nur­mo­lai­sen Han­nu Tal­vi­tien ja yli­här­mä­läi­sen Mat­ti Ra­ja­lan kans­sa. Ve­neen kip­pa­ri­na toi­mi Tal­vi­tie.

– On pi­tä­nyt täs­sä ol­la vä­hän enem­män ko­to­na, kun meil­le syn­tyi vau­va. Mut­ta ai­ka usein tu­lee sil­ti läh­det­tyä, Suok­ko ker­too har­ras­tuk­ses­s­taan.

La­pu­al­ta läh­det­tiin kol­men ve­ne­kun­nan voi­min Pe­rä­me­rel­le Uu­den­kaar­le­pyyn edus­tal­le.

– Han­nu ja Mat­ti lu­pa­si­vat läh­ties­sä, et­tä kun en ole täl­le vuot­ta pääs­syt vä­syt­te­le­mään loh­ta, niin hyp­pään puik­koi­hin heti kun en­sim­mäi­nen tart­tuu.

Kol­mik­ko ei eh­ti­nyt kau­an ol­la aa­val­la, kun nap­pa­si.

– Tun­nin ver­ta oli eh­dit­ty uis­tel­la. Pää­sin sit­ten to­si­toi­miin ja vapa oli ko­vil­la. Piti poh­tia, kat­ke­aa­ko se.

Ei kat­ken­nut, vaik­ka tai­pui.

– Jos­kus loh­ta pi­tää tun­ti­kin vä­syt­tää, mut­ta nyt se vä­syi kym­me­nes­sä mi­nuu­tis­sa, Suok­ko ker­taa iki­muis­tois­ta ta­pah­tu­maa.

– Han­nu Tal­vi­tie sai lo­hen haa­viin ja kaik­ki kol­me mies­tä tar­vit­tiin yh­des­sä nos­ta­maan ka­lan haa­vei­neen ve­nee­seen.

Mie­het ih­met­te­li­vät ka­lan ko­koa.

– Mei­dän oma pun­ta­ri ei pii­san­nut, kun se mit­taa vain 20 ki­loon saak­ka, Suok­ko ker­too.

– Pi­tuut­ta lo­hel­la oli 123,5 sent­tiä ja ym­pä­rys­mit­ta 74 sent­tiä. Hau­et saat­ta­vat ol­la yh­tä pit­kiä, mut­ta lohi on hau­kea pal­jon pak­sum­pi.

Pie­tar­saa­res­sa sat­tui ole­maan sa­ma­na päi­vä­nä ve­tou­is­te­lu­ki­sat. Kip­pa­ri Tal­vi­tie soit­ti ki­san jär­jes­tä­jäl­le ky­syi, saa­ko tuo­da pik­ku fi­sun pun­ta­riin.

– Me­nim­me ki­sa­pai­kal­le pun­nit­se­maan, ja ve­res­tet­ty­nä lu­ke­ma oli 22,025 ki­loa.

Ka­lan pää vie­tiin sa­mal­la reis­sul­la täy­tet­tä­väk­si Pie­tar­saa­reen Ari-Pek­ka Or­mis­kan­kaal­le, lo­put fi­lee­rat­tiin.

Kala on Han­nu Tal­vi­tien tie­to­jen mu­kaan suu­rin Pe­rä­me­rel­tä uis­te­le­mal­la otet­tu lohi.

– Suo­me­nen­nä­tys­lo­hi pai­naa 23,7 ki­loa. Sii­tä ei jää­ty kuin puo­len­tois­ta ki­lon ver­ran, Suok­ko sa­noo.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?