JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
6.2.2018 8.00

Se on Kauppakeskus Ruuti!

Paksua nippua nimiehdokkaita selasivat kauppiaat Jari Hahka (vas.) ja Iiro Takala. Se oikea löytyi, kun aikansa funtsattiin.

Paksua nippua nimiehdokkaita selasivat kauppiaat Jari Hahka (vas.) ja Iiro Takala. Se oikea löytyi, kun aikansa funtsattiin.

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an uu­den kaup­pa­kes­kuk­sen ni­mieh­do­tuk­sia tuli leh­den kont­to­riin lä­hes kol­me­sa­taa ym­pä­ri Suo­men Ro­va­nie­mel­tä Ha­mi­naan.

K-kaup­pa­y­rit­tä­jät Jari Hah­ka ja Ii­ro Ta­ka­la kiit­te­le­vät väen osal­lis­tu­mi­sin­toa ja kek­se­li­äi­syyt­tä.

– Asia kiin­nos­taa sel­väs­ti, Ta­ka­la sa­noo.

– To­del­la mah­ta­vaa, et­tä ko­ko­nai­set kou­lu­luo­kat­kin oli­vat kek­si­neet ni­miä! Eri­tyis­kii­tos Ala­nur­mon kou­lu­lai­sil­le, joil­la oli tosi haus­ko­ja eh­do­tuk­sia, rau­ta­kaup­pi­as ke­huu.

Ala­nur­mon kou­lu­lais­ten la­puis­sa oli­vat muun mu­as­sa Su­per-Lii­ve­ri ja Tai­ka-Tok­man­ni, La­pu­an Lii­ke, La­pu­an Kin­gi ja #Lol-kes­kus.

Mitä pi­dit­te tär­ke­ä­nä?

– Ni­men pi­tää liit­tyä La­pu­aan, pi­tää ol­la ly­hyt ja yti­me­käs, help­po sa­noa ja kir­joit­taa, Hah­ka ja Ta­ka­la raa­mit­ta­vat.

– Ul­ko­maan­kie­li­set ja lii­an vai­ke­at ni­met pu­to­a­vat pois.

Kol­me kär­jes­sä

Pak­sua pink­kaa pla­rat­tiin tovi. Pit­käl­lis­ten pu­hei­den jäl­keen kol­men kär­keen jäi­vät Mols­ki, Ruu­ti ja Pa­nos. Vie­lä päh­kit­tiin, ja vas­tak­kain jäi­vät Pa­nos ja Ruu­ti. Nu­kut­tiin yö, ja sit­ten tuli pää­tös:

– Ruu­ti on yk­kö­nen, Ta­ka­la ja Hah­ka il­moit­ti­vat.

– Se viit­taa La­pu­aan pat­ruu­na­teh­taan paik­ka­kun­ta­na. Ruu­ti on tuo­nut la­pu­a­lai­sil­le elan­non vuo­si­kym­me­net. Li­säk­si nimi ker­too La­pu­as­ta maa­il­mal­la: tu­le­vis­sa olym­pi­a­lai­sis­sa­kin Suo­men am­pu­ma­hiih­to­maa­jouk­kue am­puu La­pu­an pat­ruu­noil­la. Ruu­ti on ly­hyt, is­ke­vä ja no­pea sa­noa, kaup­pi­aat pe­rus­te­le­vat.

Myös Kun­na­ri, Kus­taa, Mant­taa­li, Mil­joo­na­sa­de, Nik­ka­ri, Pa­ree, Pat­ruu­na, Pir­tiä ja Vih­to­ri oli­vat kär­jen tun­tu­mas­sa.

Pi­ri­ta, Kirs­ti ja

Er­ja voit­ti­vat

"Kaup­pa­kes­kus Ruu­ti" oli Pi­ri­ta Ki­vi­luo­don kek­sin­tö. Hä­nel­le läh­tee pää­pal­kin­to, La­pu­an Sa­no­mien kus­tan­ta­ma sa­dan eu­ron lah­ja­kort­ti jom­paan­kum­paan Ruu­din K-myy­mä­lään sekä ret­ki­rep­pu. Li­säk­si ar­voim­me kaik­kien eh­dot­ta­jien kes­ken kak­si sa­dan eu­ron lah­ja­kort­tia, toi­sen K-Rau­taan ja toi­sen K-Su­per­mar­ket­tiin. Rau­ta­kau­pan lah­ja­kort­ti osui Er­ja Liu­kol­le, joka eh­dot­ti Road 66 -ni­meä, ja su­per­mar­ke­tin lah­ja­kort­ti Kirs­ti Iko­lal­le, jon­ka eh­do­tus oli Ri­ta­port­ti. On­net­ta­re­na toi­mi leh­den kont­to­ril­la poi­ken­nut Es­ko Hjelt. Olem­me voit­ta­jiin yh­tey­des­sä lah­ja­kort­tien lu­nas­ta­mi­sek­si.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?