JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
10.8.2022 13.30

Sepelkyyhkyn metsästys alkoi tänään keskiviikkona

Se­pel­kyyh­kyn met­säs­tys on al­ka­nut tä­nään 10.8. Se­pel­kyyh­ky on Suo­men met­säs­tä­jien run­sas­lu­kui­sin saa­lis­la­ji. Se­pel­kyyh­ky­saa­lis on pit­kään ol­lut ta­sai­ses­sa kas­vus­sa ja 2020-lu­vul­la se­pel­kyyh­ky ohit­ti en­sim­mäis­tä ker­taa yh­teen­las­ke­tun han­hi- ja ve­si­lin­tu­saa­liin. Suu­rim­mat kyyh­ky­saa­liit saa­daan Ete­lä- ja Län­si-Suo­mes­sa.

– Se­pel­kyyh­kyn met­säs­tys­kau­si on kii­vas ja ly­hyt, kos­ka jo syys­kuun ai­ka­na suu­rin osa se­pel­kyyh­kyis­tä muut­ta­vat ete­lään, Var­si­nais-Suo­men vs. riis­ta­pääl­lik­kö Jör­gen Her­mans­son Suo­men riis­ta­kes­kuk­ses­ta ker­too.

Run­saat kan­nat sekä hel­pot met­säs­tys­jär­jes­te­lyt ovat nos­ta­neet kyyh­kyn met­säs­tä­jien suo­si­kik­si. Jah­ti ei vaa­di laa­jo­ja erä­mai­ta tai kal­lis­ta ka­lus­toa. Sa­mal­la ve­si­lin­nus­tus on vä­hen­ty­nyt, kos­ka moni ve­si­lin­tu­la­ji on taan­tu­nut ja nii­den met­säs­tys on ra­joi­tet­tu rau­hoi­tuk­sil­la ja suo­si­tuk­sil­la.

– Se­pel­kyyh­ky­jä met­säs­te­tään pel­to­jen lai­doil­ta tai met­si­köis­tä pel­to­jen lä­hei­syy­des­tä. Met­säs­tä­jä naa­mi­oi­tuu met­sän­reu­naan ja lin­nut hou­ku­tel­laan am­pu­ma­e­täi­syy­del­le hou­ku­tus­lin­tu­jen, eli kaa­vei­den avul­la. Oi­ke­an pai­kan va­lin­ta on avain on­nis­tu­neel­le met­säs­tyk­sel­le, eri­tyi­ses­ti her­ne­pel­to­jen lai­dat ovat hy­viä met­säs­tys­paik­ko­ja, Her­mans­son neu­voo.

Met­säs­tys koh­dis­tet­ta­va par­viin

Se­pel­kyyh­ky voi saa­da usei­ta poi­ku­ei­ta ke­säs­sä, jo­ten osal­la se­pel­kyyh­kyis­tä on pe­sin­tä kes­ken met­säs­tys­kau­den al­ka­es­sa.

– Met­säs­tys pi­tää koh­dis­taa se­pel­kyyh­ky­par­viin, kos­ka ne koos­tu­vat poi­ka­sis­ta ja pe­sin­nän lo­pet­ta­neis­ta lin­nuis­ta, Her­mans­son sa­noo.

Se­pel­kyyh­ky­par­vis­sa tai yk­sit­täi­si­nä lin­tui­na voi esiin­tyä myös rau­hoi­tet­tu uut­tu­kyyh­ky. Kool­taan pie­nem­mäl­tä uut­tu­kyyh­kyl­tä puut­tuu val­koi­set sii­pi­juo­vat ja len­to­ta­pa on eri­lai­nen.

Se­pel­kyyh­ky­jah­dis­sa saa­liin nou­ta­mi­nen on­nis­tuu hy­vin käyt­tä­mäl­lä apu­na koi­raa. Met­sään tai pit­kän kas­vil­li­suu­den se­kaan pu­don­neen se­pel­kyyh­kyn löy­tä­mi­nen on usein vai­ke­aa il­man asi­an­sa osaa­van koi­ran apua. Koi­ran mu­ka­na olo te­kee met­säs­tyk­ses­tä myös mie­lek­kääm­pää.

Kyyh­ky­jen tun­nis­ta­mis­ta voi käy­dä har­joit­te­le­mas­sa it­sek­seen www.riis­tain­fo.fi

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?