JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
8.11.2022 11.45

Seura­kun­ta­vaalien ennak­ko­ää­nestys alkoi

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­koi tiis­tai­na seu­ra­kun­ta­ta­lol­la vilk­kaas­ti.

En­sim­mäi­se­nä ää­nen­sä an­toi Is­mo Jäät­teen­mä­ki, joka va­lit­si eh­dok­kaan­sa vas­ta vaa­li­ko­pis­sa. Hän oli saa­nut tie­don seu­ra­kun­ta­vaa­leis­ta La­pu­an Sa­no­mis­ta ja oli päät­tä­nyt ää­nes­tää heti aa­mus­ta.

– Käy­kää ih­mi­set ää­nes­tä­mäs­sä, hän sa­noo ja kiit­te­lee, et­tä seu­ra­kun­nan asi­at on hy­vin hoi­det­tu.

– Meil­lä on kaik­ki hy­vin, kun piis­pa­kin asuu La­pu­al­la, hän sa­noo hy­mys­sä suin.

En­nak­ko­ää­nes­tys jat­kuu lau­an­tai­hin 12.11. as­ti, jol­loin ää­nes­tää voi muun mu­as­sa seu­ra­kun­ta­ta­lol­la joka päi­vä kel­lo 9–18. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 20.11. kel­lo 11–20 seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Vaa­leis­sa ää­nes­te­tään La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­taan luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­mään esi­mer­kik­si sii­tä, min­kä­lais­ta toi­min­taa seu­ra­kun­nas­sa jär­jes­te­tään ja mi­hin seu­ra­kun­nan ra­hat käy­te­tään.

Päi­vä­ker­ho­lai­set­kin pää­se­vät täl­lä vii­kol­la har­joit­te­le­maan ää­nes­tä­mis­tä omis­sa ryh­mis­sään. Tä­nään seu­ra­kun­nan 2-vuo­ti­ai­den päi­vä­ker­ho­ryh­mä Peu­ka­loi­set ää­nes­ti­vät kol­mes­ta peh­mo­le­lus­ta ja ää­nes­tyk­sen voit­ti tii­ke­ri.

Min­na Yli­mä­ki-Hem­min­ki

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?