JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
28.4.2022 8.00

Tuomi­o­ro­vas­tieh­dokkaat esittäytyvät toukokuussa

Tou­ko­kuun 29. päi­vä sel­vi­ää, kuka on La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan uu­si kirk­ko­her­ra eli tuo­mi­o­ro­vas­ti. Vaa­lis­sa voi­vat ää­nes­tää kaik­ki täy­si-ikäi­set seu­ra­kun­ta­lai­set.

Eh­dok­kai­ta uu­dek­si tuo­mi­o­ro­vas­tik­si on kak­si: te­o­lo­gi­an mais­te­ri Jus­si Pe­rä­a­ho ja te­o­lo­gi­an li­sen­si­aat­ti, fi­lo­so­fi­an mais­te­ri Ola­vi Sau­rio. En­sim­mäi­sel­le vaa­li­si­jal­le ase­tet­tu Pe­rä­a­ho työs­ken­te­lee Ala­vu­den seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra­na ja Sau­rio Rau­man seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­se­na.

Pe­rä­a­ho toi­mii li­tur­gi­na ja pi­tää vaa­li­saar­nan­sa tuo­mi­o­kir­kos­sa sun­nun­tain 8.5. ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ja Sau­rio sun­nun­tain 15.5. ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa. Ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen on seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kirk­ko­kah­vit, siel­lä voi ta­va­ta eh­dok­kaat.

Vaa­li­pa­nee­li

22. tou­ko­kuu­ta

Sun­nun­tai­na 22.5. ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen on tuo­mi­o­kir­kos­sa vaa­li­pa­nee­li, jon­ka juon­taa vt. kirk­ko­her­ra Tei­jo Pel­to­la. Se strii­ma­taan seu­ra­kun­nan Fa­ce­book-ryh­mään. Ky­sy­myk­siä voi esit­tää seu­ra­kun­nan net­ti­si­vuil­la. Eh­dok­kai­siin pää­see tu­tus­tu­maan tou­ko­kuun ai­ka­na myös har­taus­kir­joi­tus­ten, Tuo­mi­o­kir­kon sa­kas­tis­sa -oh­jel­mien ja La­pu­an Sa­no­mien te­ke­mien haas­tat­te­lu­jen vä­li­tyk­sel­lä.

Muis­ta ää­nes­tää

Vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys on 23.–27.5. ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä sun­nun­tai­na 29.5. Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja ovat kaik­ki La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan täy­si-ikäi­set jä­se­net.

– Roh­kai­sen ää­nes­tä­mään näis­sä vaa­leis­sa kirk­ko­her­raa, jon­ka joh­dol­la seu­ra­kun­ta koh­taa tu­le­vien vuo­sien haas­teet, vt. kirk­ko­her­ra Pel­to­la muis­tut­taa.

MYH