JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
17.4.2023 10.00

Valmet palkkaa Lapuan tehtaalle lisää hitsaajia

– Meillä on mahdollisuus kehittyä alan huippuosaajaksi, vinkkaa Markus Jänikselä. Lapuan tehtaalle palkataan parhaillaan uusia työntekijöitä.

– Meillä on mahdollisuus kehittyä alan huippuosaajaksi, vinkkaa Markus Jänikselä. Lapuan tehtaalle palkataan parhaillaan uusia työntekijöitä.

Min­na Vai­ni­on­pää
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Val­me­tin La­pu­an teh­taal­le pal­ka­taan li­sää työn­te­ki­jöi­tä pai­ne­lai­te­hit­saa­jik­si tai -asen­ta­jik­si. Työ­ti­lan­ne teh­taal­la on hyvä ja tu­le­vai­suu­den te­ki­jöi­tä tar­vi­taan nyt li­sää.

– Täl­lä het­kel­lä on vii­si paik­kaa au­ki, mut­ta ha­ki­ja­ti­lan­teen mu­kaan kat­som­me ti­lan­teen. Am­mat­ti­tai­toi­sia työn­te­ki­jöi­tä on vai­kea löy­tää. Sii­nä on ol­lut haas­tet­ta jo pit­kään ja tu­le­vai­suu­des­sa var­maan en­tis­tä enem­män, val­mis­tus­pääl­lik­kö Mar­kus Jä­nik­se­lä ker­too.

Kiin­nos­tus­ta hit­saa­jan pai­kois­ta on nyt kui­ten­kin ol­lut ja yri­tys on saa­nut jo joi­tain ha­ke­muk­sia. Ha­ku­ai­kaa on huh­ti­kuun lop­puun saak­ka.

– Olem­me ko­vas­ti toi­veik­kai­ta, et­tä saam­me pal­kat­tua am­mat­ti­tai­toi­sia te­ki­jöi­tä. Me­tal­li­a­lan pe­rus­kou­lu­tus on eduk­si tai vank­ka ko­ke­mus ja hy­vät kä­den­tai­dot. Alu­een nuo­ris­sa on po­ten­ti­aa­lia ja meil­lä ko­ke­neet hit­sa­rit kyl­lä neu­vo­vat, kou­lut­ta­vat li­sää ja opas­ta­vat mat­kaan. Meil­lä on omat tar­kat vaa­ti­muk­set, kun teh­dään vaa­ti­via pai­ne­as­ti­oi­den osien hit­sauk­sia ja mui­ta toi­mi­a­laam­me liit­ty­viä töi­tä. Kai­ken tär­kein­tä on kui­ten­kin asen­ne, Jä­nik­se­lä sa­noo.

La­pu­an teh­das työl­lis­tää noin 120 työn­te­ki­jää. Koko kon­ser­nis­sa on yli 17 000 te­ki­jää ym­pä­ri maa­il­man.