JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
30.8.2023 7.00

Valtatie 19 ohituskaistat käyttöön, nopeus­ra­joi­tukset nousevat

Valtatie 19 ohituskaistat otetaan käyttöön huomenna torstaina, kun nopeusrajoitukset nostetaan niiden kohdalla 100 kilometriin tunnissa.

Valtatie 19 ohituskaistat otetaan käyttöön huomenna torstaina, kun nopeusrajoitukset nostetaan niiden kohdalla 100 kilometriin tunnissa.

Val­ta­tie­tä 19 on le­ven­net­ty Väy­lä­vi­ras­ton hank­kees­sa rei­lun pa­rin vuo­den ajan ja nyt on edet­ty lop­pu­suo­ral­le. Uu­det ohi­tus­kais­tat ava­taan lii­ken­teel­le kah­des­sa vai­hees­sa niin, et­tä La­pu­an han­ke­o­sal­la kais­tat ote­taan käyt­töön huo­men­na tors­tai­na 31.8. ja Sei­nä­jo­en pääs­sä ne ote­taan käyt­töön 14.9. Sa­mal­la no­peus­ra­joi­tus nou­se­vat ohi­tus­kais­to­jen koh­dal­la 100 ki­lo­met­riin tun­nis­sa. Han­ke val­mis­tuu ai­ka­tau­lus­saan lo­ka­kuus­sa.

– Olem­me ra­ken­ta­neet täs­sä hank­keen en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa kak­si ohi­tus­kais­ta­pa­ria, jot­ka nyt ava­taan lii­ken­teel­le. Uu­sien ohi­tus­kais­to­jen osuuk­sil­la no­peus­ra­joi­tus voi­daan nos­taa tur­val­li­ses­ti sa­taan ki­lo­met­riin tun­nis­sa. No­peus­ra­joi­tuk­sen nos­to pal­ve­lee esi­mer­kik­si työ­mat­ka­lii­ken­teen su­ju­vuut­ta, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Pasi Ki­vi­o­ja Väy­lä­vi­ras­tos­ta ker­too.

Val­ta­tien 19 lii­ken­teen su­ju­vuut­ta ja tur­val­li­suut­ta pa­ran­ta­vat myös uu­si eri­ta­so­liit­ty­mä Muu­ri­mä­en ris­teyk­ses­sä, At­ri­an eri­ta­so­liit­ty­män pa­ran­nus sekä kah­den ta­so­liit­ty­män por­ras­ta­mi­nen.

Ura­kan ai­ka­na töi­tä on teh­ty Sei­nä­jo­en han­ke­a­lu­eel­la At­ri­an eri­ta­so­liit­ty­män ja Hi­pin­tien vä­li­sel­lä osuu­del­la sekä La­pu­an pääs­sä Muu­ri­mä­en eri­ta­so­liit­ty­män ja Pat­ruu­na­teh­taan­tien vä­lil­lä. No­peus­ra­joi­tus nos­te­taan en­sin La­pu­an han­ke­o­suu­del­la, sil­lä Sei­nä­jo­en pääs­sä ha­vait­tiin hal­ke­a­mia ny­kyi­ses­sä pääl­lys­tees­sä. Hal­ke­a­mat kor­jat­tiin pe­rus­teel­li­ses­ti niin, et­tä sekä pääl­lys­te et­tä kan­ta­va ker­ros uu­sit­tiin. Työ­hön ku­lui noin kak­si viik­koa.

Han­ke on ko­ko­nai­suu­des­saan vii­meis­te­ly­vai­hees­sa. Eten­kin La­pu­an pääs­sä urak­ka on pit­käl­lä, sil­lä vii­me vii­kol­la ve­det­tiin vii­mei­set pin­ta-as­fal­tit pyö­rä­tiel­le. Jäl­jel­lä on enää vi­her­ra­ken­ta­mis­ta. Sei­nä­jo­en pääs­sä ra­ken­ta­jil­la on työn al­la vie­lä pin­ta-as­fal­toin­tia, ajo­ra­ta­maa­lauk­sia sekä kai­tei­den ja riis­ta-ai­to­jen asen­ta­mis­ta. Myös Sei­nä­jo­en pääs­sä teh­dään jo vi­her­ra­ken­ta­mi­sen kyl­vö- ja is­tu­tus­töi­tä.