JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
31.12.2015 9.00

Vanha ooppeli koki hurjan muodon­muu­toksen

Sedu Lapuan autopuolen opiskelijoiden työssäoppimisjaksolla syntyi tämä, ilmeensä uudistanut, auto. Opelin kimpussa ahkeroivat Tomi Mäenpää, Nico Saviaro ja Roosa Rinta-Korhonen. Auton tuunauksessa mukana oli myös Joel Laakkonen.

Sedu Lapuan autopuolen opiskelijoiden työssäoppimisjaksolla syntyi tämä, ilmeensä uudistanut, auto. Opelin kimpussa ahkeroivat Tomi Mäenpää, Nico Saviaro ja Roosa Rinta-Korhonen. Auton tuunauksessa mukana oli myös Joel Laakkonen.

Min­na Vai­ni­on­pää

Sedu La­pu­an au­to­puo­len opis­ke­li­jat tart­tui­vat työs­sä­op­pi­mis­jak­sol­laan haas­ta­vaan pro­jek­tiin, jos­sa van­has­ta au­to­ro­mus­ta oli tar­koi­tus loih­tia mu­se­oau­tok­si re­kis­te­röi­tä­vä lois­to­yk­si­lö. Opis­ke­li­joi­den ja Opel Ka­dett b ral­ley 1900 vuo­si­mal­lin 1968 en­sim­mäi­nen koh­taa­mi­nen lait­toi te­ki­jät miet­te­li­äik­si. En­si sil­mäyk­sel­lä kävi sel­väk­si, et­tä työ­tä riit­tää en­nen kuin pro­jek­ti­koh­tee­na ol­lut au­to pa­laa eh­jien kul­ku­pe­lien jouk­koon.

Au­top­ro­jek­ti liit­tyi opis­ke­li­joi­den am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen työs­sä­op­pi­mis­jak­soon, jos­sa opis­ke­li­jat pää­se­vät to­teut­ta­maan op­pi­mi­aan tai­to­ja ”oi­kei­den” työ­teh­tä­vien pa­ris­sa.

Au­to­puo­len opis­ke­li­joi­den työ­paik­ka­na työs­sä­op­pi­mi­sa­jan­jak­so­na oli Au­to­kor­jaa­mo Haa­pa­la, jos­sa työs­sä­op­pi­jat ovat saa­neet käy­tän­nön op­pia jo vuo­si­kym­men­ten ajan.

Opis­ke­li­joi­den työn koh­tee­na ol­lut Opel pu­ret­tiin aluk­si pa­loik­si, jon­ka jäl­keen ai­kai­sem­pien vuo­sien har­joit­te­li­jat hiek­ka­pu­hal­si­vat au­ton ko­rin. Sen jäl­keen al­koi­vat mit­taa­mat­to­mat hit­saus­työt niin au­ton­ko­rin ul­ko- ja si­sä­puo­lel­la. Poh­jus­tus­töi­tä riit­ti lo­put­to­miin. Hi­on­taa ja taas hi­on­taa. Teip­paa­mis­ta ja suo­jaa­mis­ta, hi­on­ta­vä­rin ruis­ku­tus­ta ja taas hi­on­taa.

Au­ton en­ti­söin­nis­sä tu­li­vat esil­le kaik­ki mah­dol­li­set au­to­puo­len opis­ke­li­joil­le tär­ke­ät työt.