JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
5.10.2023 8.55

Veden keittokehotus tietyillä alueilla: Vesihuol­to­laitos jakaa vettä nyt vanhalla lukiolla, mutta paikka muuttuu noin kymmeneen mennessä

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kau­pun­gin ve­si­lai­tos tie­dot­taa, et­tä juo­ma­ve­des­sä voi ol­la tau­tia ai­heut­ta­via mik­ro­be­ja tie­tyil­lä alu­eil­la. Ve­den keit­to­ke­ho­tus kos­kee Ri­ta­mä­en, Ri­ta­kal­li­on, Liuh­ta­rin ja Hon­ki­mä­en alu­ei­ta. Tar­kem­pi kart­ta löy­tyy muun mu­as­sa kau­pun­gin si­vuil­ta. Kau­pun­ki tie­dot­taa, et­tä tar­vit­ta­es­sa puh­das­ta vet­tä voi ha­kea va­ra­ve­den­ja­ke­lu­pis­tees­tä van­hal­ta lu­ki­ol­ta Ki­vi­ris­tin­tiel­tä. Ja­ko­paik­ka kui­ten­kin vaih­tuu noin kym­me­nen ai­kaan pa­lo­a­se­maan. Ve­den­ja­ke­lu­pis­te on käy­tet­tä­vis­sä päi­vit­täin kel­lo 7-21.

Tek­ni­nen joh­ta­ja Mir­va Kor­pi täh­den­tää, et­tä pa­lo­a­se­mal­ta vet­tä ha­ke­vat nou­dat­ta­vat sin­ne lai­tet­tu­ja ajo-opas­tei­ta.

– Meil­lä oli alun pe­rin­kin aja­tus lait­taa ve­den­ha­ku­paik­ka pa­lo­a­se­mal­le, mut­ta tur­val­li­suu­den vuok­si, kos­ka sin­ne voi tul­la hä­ly­tyk­siä, pää­dyim­me lait­ta­maan ve­den­ja­ke­lu­pis­teen van­hal­le lu­ki­ol­le.

Sul­jet­tu­na ol­leel­la van­hal­la lu­ki­ol­la vet­tä juok­su­tet­tiin en­nen pis­teen avaa­mis­ta, mut­ta se on yhä sa­me­aa. Kor­ven mu­kaan se on kui­ten­kin puh­das­ta.