JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
27.5.2024 10.30

Viitalan ensimmäinen soolokeikka Ritafesteillä

Tar­ja Ko­jo­la
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Jo­ka­vuo­ti­nen La­pu­an vi­ral­li­nen ke­sä­na­vaus­ta­pah­tu­ma Ri­ta­fest saat­tee­lee tä­nä­kin vuon­na väen ke­sä­lai­tu­mil­le.

– Ta­kuu­var­ma ke­sän aloi­tus, tä­mä­hän on jo la­pu­a­lai­nen pe­rin­ne, ker­too Hen­rik Man­nio fes­ta­rin taus­ta­voi­mis­ta.

– Ajan­koh­ta on meil­le hyvä, ei ole juu­ri mui­ta ta­pah­tu­mia. Ih­mi­set tu­le­vat juh­lis­ta­maan am­mat­tiin val­mis­tu­via ja yli­op­pi­lai­ta, ja moni jat­kaa juh­laa Ri­ta­mä­en la­val­la tut­tu­jen ta­paa­mi­sen ja roc­kin mer­keis­sä.

Mu­siik­ki soi sekä sisä- et­tä ul­ko­la­val­la.

– Tänä vuon­na on tar­jol­la mo­ni­puo­lis­ta set­tiä. Pe­rus­run­gon eli Te­la­ket­jun ja Rol­l­sin li­säk­si meil­lä soit­taa en­sim­mäi­sen soo­lo­keik­kan­sa la­pu­a­lai­nen Vii­ta­la. Hä­nel­lä on ki­ta­ras­sa ala­vu­te­lais­läh­töi­nen Art­tu Vo­lan­to, joka te­kee muun mu­as­sa ää­ni­maa­il­mat ko­ti­mai­siin tv-oh­jel­miin, Man­nio mai­nit­see.

– Vii­ta­lan tuo­rein sing­le on ni­mel­tään "Ikui­sii nuo­rii", ja sitä voi kuun­nel­la jo etu­kä­teen vaik­ka Spo­ti­fys­sä. Lu­vas­sa on vah­vaa ener­gi­aa ja suu­ria tun­tei­ta.

Soo­lou­raa Vii­ta­la läh­ti te­ke­mään tois­sa vuon­na lau­let­tu­aan sitä en­nen muun mu­as­sa Poh­joi­nen Uni -bän­din so­lis­ti­na.

– Li­säk­si la­val­la näh­dään Timo Rau­ti­ai­nen ja Jus­si Lam­pi höys­tee­nään Lau­ri Ko­ta­mä­ki. Il­lan aloit­taa tru­ba­duu­ri Jaak­ko Haan­pää. Mei­tä on sää­kin ai­na suo­si­nut, Man­nio ke­huu.