JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
23.7.2019 7.00

Vaara vaanii helteessä

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Sää on se, joka kel­paa pu­hee­nai­heek­si ke­sät tal­vet siel­lä, mis­sä ih­mi­nen koh­taa toi­sen.

Nyt sitä läm­pöä, jota on jo ko­vas­ti hei­nä­kuun alun vii­ley­des­sä eh­dit­ty kai­va­ta, taas tu­lee ja sää­en­nus­teen mu­kaan sitä näyt­tää myös riit­tä­vän. Mil­tä kuu­los­taa 35 as­teen kuu­muus? Sel­lai­siin lu­ke­miin saa­te­taan pääs­tä lop­pu­vii­kol­la.

On mie­len­kiin­tois­ta, mi­ten hel­tees­tä pu­hu­mi­nen on vuo­sien var­rel­la muut­tu­nut. Hel­le ei enää hel­li, vaan se jopa hyök­kää, ku­ten Yle uu­ti­soi vii­me vii­kon lo­pus­sa al­ku­vii­kon lu­ke­mia. ”Tu­ka­la hel­le vain pa­he­nee...” –  nyt sii­nä kär­vis­tel­lään naut­ti­mi­sen si­jaan.

Fak­ta on, et­tä hel­le­jak­so­ja tu­lee use­am­min kuin en­nen ja ne kes­tä­vät pi­dem­pään. Myös läm­pö­lu­ke­mat nou­se­vat uu­siin en­nä­tyk­siin ja ede­tään jo ihan ää­ri­läm­pö­ti­loi­hin. Suo­men en­nä­tys on täl­lä het­kel­lä vuon­na 2010 hei­nä­kuun lo­pus­sa Jo­en­suun len­to­ken­täl­lä Li­pe­ris­sä mi­tat­tu 37,2 as­tet­ta. Hel­le saa uu­sia ni­miä: pe­rus­hel­tees­tä ede­tään tu­ka­laan hel­tee­seen ja edel­leen su­per­hel­tee­seen tai paah­to­hel­tee­seen.

Hel­le­va­roi­tuk­sia on ryh­dyt­ty an­ta­maan pauk­ku­pak­kas­ten ja myrs­ky­va­roi­tus­ten lail­la. Va­roi­tuk­sen ta­sol­le nous­taan, kun vuo­ro­kau­den ylin läm­pö­ti­la ko­ho­aa 27 as­tee­seen ja kes­ki­läm­pö­ti­la 20 as­tee­seen.

Lii­ka on lii­kaa ai­na­kin hy­vin mo­nil­le. Suo­mes­sa­kin pu­hu­taan sa­dois­ta en­ne­nai­kai­sis­ta kuo­le­mis­ta pit­kit­ty­neen kuu­man kau­den vuok­si. Hel­teis­tä kär­si­vät eri­to­ten ikään­ty­neet ja pit­kä­ai­kais­sai­raat. On­ko hei­dän hoi­to­lai­tok­sis­saan va­rau­dut­tu hel­le­jak­soi­hin, jot­ka saat­ta­vat kes­tää muu­ta­man vii­kon, enem­pi­kin? En­tä ko­deis­sa, ko­ti­hoi­dos­sa? Il­man vii­len­tä­viä lait­tei­ta si­sä­ti­lo­jen läm­pö­ti­lo­ja on hy­vin vai­ke­aa saa­da py­sy­mään edes sie­det­tä­vi­nä var­sin­kin, jos il­ma ei vii­le­ne juu­ri yöl­lä­kään.

Täl­lai­siin säi­hin ei Suo­mes­sa ole vie­lä to­tut­tu, sik­si nii­hin ei lii­oin ole osat­tu va­rau­tua riit­tä­väs­ti.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?