JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Lapualaanen
27.10.2023 13.00

Crista Sandelin mallikisan perin­töp­rin­ses­saksi

Miss Pohjois-Suomi Beauty 2023 Jenna Korkeamäki (vas.) Oulusta ja lapualainen perintöprinsessa Crista Sandelin (oik.).

Miss Pohjois-Suomi Beauty 2023 Jenna Korkeamäki (vas.) Oulusta ja lapualainen perintöprinsessa Crista Sandelin (oik.).

Ou­lun Kä­den­tai­to- ja hy­vin­voin­ti­mes­suil­la pal­kit­tiin lo­ka­kuun puo­li­vä­lis­sä poh­joi­sen Suo­men lu­paa­vim­mat mal­li­ta­len­tit.

Miss Poh­jois-Suo­mi Be­au­ty 2023 -fi­naa­lin pe­rin­töp­rin­ses­sak­si ku­ki­tet­tiin la­pu­a­lais­läh­töi­nen Cris­ta San­de­lin, joka aloit­te­lee nyt työ­u­raan­sa Hel­sin­gis­sä. Voit­toon kiri ou­lu­lai­nen Jen­na Kor­ke­a­mä­ki.

Mal­li­toi­mis­to Ma­tinén tie­do­te ker­too, et­tä Poh­jois-Suo­men par­haat mal­li­ta­len­tit va­lit­si al­ku­jaan kah­dek­sas­ta fi­na­lis­tis­ta so­mey­lei­sö, Ou­lu-hal­lin mes­su­y­lei­sö ja tuo­ma­ris­to, joka vai­kut­tui pe­rin­töp­rin­ses­sa Cris­tan iloi­suu­des­ta, ener­gi­as­ta ja avoi­muu­des­ta. Ju­rys­sa is­tu­nut väri- ja tyy­li­kou­lut­ta­ja Hei­di Kes­ki­ta­lo kiit­ti Cris­tan muun­tau­tu­mis­ky­kyä sekä some-il­meen raik­kaut­ta, tyy­liä ja ri­kas­ta si­säl­töä.

Ma­tinén edus­ta­ja Son­ja Kar­hu­lah­ti toi­mi tuo­ma­ris­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. Hä­nen li­säk­seen ju­rys­sä is­tui­vat Poh­jan­maan Kaup­pa­ka­ma­rin mark­ki­noin­ti­koor­di­naat­to­ri Emi­lia Nä­re­a­ho, väri- ja tyy­li­kou­lut­ta­ja An­ne Si­vo­nen, rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja Pirk­ko Niku-Part­ti­maa, mal­li Jou­ni Haa­pa­nie­mi, sekä kruu­nun­sa eteen­päin luo­vut­ta­nut Miss Poh­jois-Suo­mi Be­au­ty 2022 Mai­ja Tuo­me­la.

Kil­pai­li­jat näh­tiin li­ve­nä tänä vuon­na Jy­väs­ky­län, Kuo­pi­on ja Ou­lun Kä­den­tai­to- ja Hy­vin­voin­ti­mes­suil­la.